اقامت کرمان

خانه های معلم

خانه معلم کرمان کرمان_کرمان_میدان شهدا خیابان شهدا(زریسف) تلفن تماس:03433127003     مهمانسرای فرهنگیان کرمان_کرمان_بلوار جمهوری اسلامی روبروی دانشکده فنی تلفن تماس:03432110272

هتل اخوان

هتل اخوان کرمان_کرمان_بلوار شهید صدوقی،چهارراه فیروزه تلفن تماس:03432443179_03432449113   تعداد ستاره:2ستاره        تعداد اتاق:40          تعداد تخت:80