اقامت کرمان

هتل صحرا

هتل صحرا کرمان_کرمان_میدان قرنی خیابان ناظرزاده کرمانی تلفن تماس:03432223198_03432221653   تعداد ستاره:2ستاره          تعداد اتاق:15        تعداد تخت:30