کلمپه راین

کرمان تراول_ گردشگری_کلمپه راین_ شیرینی فروشی نادر_kerman.travel_shirini nader

شیرینی فروشی نادر

کلمپه کلمپه شیرینی مخصوص کرمان است و تاریخچه تولید کلمپه، به سال ها قبل برمی گردد و روش سنتی تهیه آن به این صورت بود که از روغن حیوانی و خرما و با استفاده از هیزم و آتش پخته می شد. اما  امروزه در کارگاه [...]