غذا شهداد

کرمان تراول_رستوران خانه شهر_شهداد_kerman.travel_khane shahr restaurant

رستوران خانه شهر

منوی پذیرایی قندچین غذاها نوشیدنی ها فاصله رستوران تا مکان های مهم شهر فاصله از اقامتگاه تا مرکز شهداد  500 متر فاصله از اقامتگاه تا کلوت های شهداد   26 کیلومتر فاصله از اقامتگاه [...]