روستای محسن آباد

روستای محسن آباد

روستای محسن آباد در 25 کیلومتری شمال غرب شهر گلباف قرار گرفته است. کوه بیدوئیه در یک کیلومتری غرب، کوه کلاغون در 2 کیلومتری شرق و کوه کلاف در 4 کیلومتری شمال غرب این روستا واقع شده اند. مشاغل عمده این روستا، زراعت، باغداری، دامداری [...]