روستای حرمک

روستای حرمک

روستای حرمک در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان و در 44 کیلومتری جنوب شرق شهر گلباف واقع شده است. این روستا از پوشش گیاهی نسبتاً خوبی برخوردار است و انبوه درختان نخل، مزارع سرسبز، آب روان قنات و نیز بستر رودخانه، طبیعت این [...]