دهستان کشیت

دهستان کشیت

دهستان کشیت به مرکزیت روستای کشیت در 87 کیلومتری جنوب شرق شهر گلباف قرار گرفته است. این دهستان از شمال و شمال شرق به اندوهجرد، از غرب و شمال غرب به جوشان، از شرق و جنوب شرق به دهستان کرک و نارتیج، از جنوب [...]