بوکن ها (بیکندها)

بوکن ‌ها ( بیکندها)

بوکن ها یا به زبان محلی بیکندها، زاغه‌هایی هستند که معمولاً اشخاص برای نگه ‌داری دام های خود حفر می‌کنند. از آنجایی که در زمستان هوا سرد است و دامداران هم نمی‌توانند دام ‌های خود را هر شب به روستا بیاورند، لذا هر گله ‌داری [...]