جاذبه های طبیعی چترود

گونه های گیاهی منطقه چترود

پوشش گیاهی این منطقه، از نوع استپی فقیر است به علت خشک و بیابانی بودن منطقه چترود مراتع مرغوبی در این منطقه دیده نمی‌شود و مراتع ییلاقی که شامل نواحی کوهستانی و ارتفاعات می‌شود. فقط در طول 2 ماه از سال به علت ریزش‌های [...]

رودخانه دهنه هیزمی

این رودخانه از کوه های خال خسرو، چهل دختر و کوهان، واقع در 12 کیلومتری شمال شرق شهر چترود سرچشمه می گیرد. این رودخانه از شاخه های متعدد تشکیل شده که این شاخه ها در داخل تنگه هیزمی یکی شده و پس از خروج [...]

رودخانه چترود

این رودخانه از کوه های ستکو، هنگر و تاک سفید واقع در 17 کیلومتری شرق چترود با شاخه های متعدد سرچشمه می گیرد و به طرف غرب در میان دره های جریان می یابد. رودخانه مذکور در 6 کیلومتری شرق چترود از نواحی کوهستانی [...]