قنات گوهرریز

قنات گوهرریز

قنات ثبت جهانی گوهر ریز، یکی از فعال‌ترین قنات‌های جوپار است که در دوره صفویه حفر شده و در مجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول، حدود ۳۳۰ هکتار از اراضی این منطقه را آبیاری می‌کند و یکی از مزیت‌های این قنات، تأمین [...]