دره تیگران

این دره در دامنه ارتفاعات جوپار و در ضلع جنوبی باغ شاهزاده و در فاصله ده کیلومتری آن قرار دارد که مسیر راهپیمایی بسیار زیبایی را برای خانواده ها ایجاد کرده است. آب جاری باغ شاهزاده و فواره های بی نظیر آن، به مدد [...]