آبشارجوپار

در دامنه های رشته کوه جوپار و درجبهه شمالی،دره ای باریک،میزبان آبشار یخی جوپار است.در پاییز وزمستان تا اواسط بهار، ریزش آب از این آبشارلذت و طراوت خاصی را به ارمغان می آورد و تا اوایل بهار تصویر یخ زده وزیبایی دارد.در این ارتفاعات، [...]