جاذبه های طبیعی راین

جاذبه های طبیعی راین

راین منطقه ای با قدمت و تمدن کهن، در زمان ساسانیان به واسطه قرار گرفتن در بزرگراه غرب به شرق، موقعیتی مناسب داشته و یکی از مراکز داد و ستد کالا و همچنین بافت پارچه های ارزشمندی بوده است که در خراسان و مصر [...]

کوه ها و آتشفشان های منطقه راین

چهارمین قله بلند ایران و مرتفع ترین قله جنوب کشور، در منطقه راین جا گرفته است که به رشته کوه هزار معروف است و از آبان ماه هر سال تا تیرماه سال بعد، قله آن سفید پوش است. رشته کوه هزار، با ارتفاع 4501 [...]