صنایع دستی و سوغات ماهان و جوپار

پته ماهان

پته، هنر سر انگشتان دختران و زنان ماهانی است که نقوش زیبای آن حاکی از پندارها و الهامات درونی هنرمندان می باشد و از حیث زیبایی چشم ها را به خود خیره می کند. این هنر زیبا از دو بخش تشکیل شده، یکی پارچه [...]

قالی ماهان

کرمان در آغاز قرن بیستم میلادی، یکی از معروف ترین مراکز قالیبافی جهان به شمار می رفته است. ماهان یکی از بخش های فعال در این زمینه بوده و بانوان این مرز و بوم، امروزه نیز به این حرفه مشغول می باشند. طرح و رنگ [...]