صنایع دستی و سوغات ماهان و جوپار

قالی ماهان

کرمان در آغاز قرن بیستم میلادی، یکی از معروف ترین مراکز قالیبافی جهان به شمار می رفته است. ماهان یکی از بخش های فعال در این زمینه بوده و بانوان این مرز و بوم، امروزه نیز به این حرفه مشغول می باشند. طرح و رنگ [...]

پته ماهان

پته، هنر سر انگشتان دختران و زنان ماهانی است که نقوش زیبای آن حاکی از پندارها و الهامات درونی هنرمندان می باشد و از حیث زیبایی چشم ها را به خود خیره می کند. این هنر زیبا از دو بخش تشکیل شده، یکی پارچه [...]