صنایع دستی و سوغات گلباف

ترخان گلباف

گیاه دارویی ترخان یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که در بخش گلباف کشت می‌شود. ترخان گیاه قدیمی چند ساله ای می باشد با برگ‏ های سبز رنگ بلند و باریک و گل ‏های زرد رنگ که در فواصل تیر تا مهر ماه شکوفه [...]

صنایع دستی گلباف

مهمترین صنایع دستی گلباف قالی بافی است. به دلیل شهرت قالی های این منطقه، نام منطقه از گوک به گلباف تغییر یافت. قالی ها با طرح و نقش های سروری، حسن خانی، شاه عباسی، ارجمندی و لچک ترنج بافته می شوند. علاوه بر قالی، [...]