صنایع دستی و سوغات گلباف

صنایع دستی گلباف

مهمترین صنایع دستی گلباف قالی بافی است. به دلیل شهرت قالی های این منطقه، نام منطقه از گوک به گلباف تغییر یافت. قالی ها با طرح و نقش های سروری، حسن خانی، شاه عباسی، ارجمندی و لچک ترنج بافته می شوند. علاوه بر قالی، [...]

ترخان گلباف

گیاه دارویی ترخان یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که در بخش گلباف کشت می‌شود. ترخان گیاه قدیمی چند ساله ای می باشد با برگ‏ های سبز رنگ بلند و باریک و گل ‏های زرد رنگ که در فواصل تیر تا مهر ماه شکوفه [...]