خدمات اداری کرمان

سازمان-میراث-فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمان

میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­ های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث [...]

واحد های انتظامی کرمان

ناحیه انتظامی لجستیکی آدرس: بلوار شهید صدوقی، سه راه سیلو   03432182118یگان امداد نیروی انتظامی آدرس: بلوار شهید صدوقی، سه راه سیلو  03433313066یگان ویژه نیروی انتظامی آدرس: بلوار شهید صدوقی، سه راه سیلو    03432182118کلانتری 11 آدرس: خیابان شریعتی خیابان فتحعلیشاهی   03432222133کلانتری 12 آدرس: خیابان زریسف  03433151989کلانتری 13 آدرس: بلوار شهید صدوقی- [...]

دفاتربیمه کرمان

دفتر بیمه آسیا شماره تماس:03432457793دفتر بیمه البرز شماره تماس: 03432458294دفتر بیمه ایران شماره تماس: 03432223761دفتر بیمه تامین اجتماعی شماره تماس: 03432266552دفتر بیمه خدمات درمانی شماره تماس: 03432445937دفتر بیمه دانا شماره تماس: 03432449065دفتر بیمه پارسیان شماره تماس: 03432735103دفتر بیمه سینا شماره تماس: 03432721511دفتر بیمه دی شماره تماس: 03432119346دفتر بیمه کارآفرین شماره تماس: 03432733961

شعبه مرکزی بانک های کرمان

بانک ملت آدرس: چهارراه طالقانی     03432264001بانک ملی آدرس: خیابان عدالت     03432222611بانک تجارت آدرس: خیابان شهید کامیاب روبروی اداره کل ارشاد    03432262441بانک صادرات آدرس: بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به چهارراه شفا   03432224801بانک رفاه کارگران آدرس: خیابان شریعتی روبروی قدمگاه   03432234522بانک کشاورزی آدرس: خیابان سپه روبروی بیمارستان شهید باهنر   03432467252بانک مسکن آدرس: میدان قرنی [...]

دانشگاه های کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان شماره تماس: 03433210043علوم پزشکی کرمان شماره تماس: 03432113192پیام نور کرمان شماره تماس: 03433341460جامع علمی کاربردی کرمان شماره تماس: 03432449055شهید باهنر کرمان شماره تماس: 03433220041الزهرا کرمان شماره تماس: 03432113081شهید چمران کرمان شماره تماس: 3433220441