حمل و نقل شهداد

شرکت مسافربری گلستان شهرستان شهداد

شرکت مسافربری گلستان شهرستان شهداد داخل شهری برون شهری ( کرمان، نهبندان، کلوت های شهداد، سیرچ) شماره تماس :  03433750947_03433750022 کرمان_شهداد    12 تومان (دربستی 50 تومان) کرمان_سیرچ    8تومان