محوطه تاریخی پیر ماشا

محوطه تاریخی پیر ماشا

محوطه پیرماشا در روستای فضل آباد نرماشیر واقع شده است. این محوطه بر روی تپه ای قرار دارد و وجه تسمیه آن به دلیل وجود زیارتگاهی موسوم به پیرماشا در 120 متری حاشیه غربی تپه است. اما از نظر تاریخی، میان این زیارتگاه و [...]