قلعه شهید نرماشیر

قلعه شهید در روستایی به همین نام، در دهستان عزیزآباد از بخش مرکزی شهرستان نرماشیر واقع شده است. این قلعه توسط محمدقاسم خان، از خوانین کرمان در اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه ساخته شده و کارکردی اربابی ـ رعیتی داشته است. دو برج [...]