برج عنایت آباد

برج عنایت آباد در روستایی به همین نام، در دهستان روداب شرقی از بخش روداب نرماشیر قرار دارد. این برج در میان باغات و زمین های کشاورزی شمال شرقی روستای عنایت آباد واقع شده است. ارتفاع برج عنایت، شش متر می باشد که قطر [...]