بناهای تاریخی نرماشیر

محوطه جلال آباد

محوطه جلال آباد در شمال شرقی روستای جلال آباد، در دهستان مومن آباد، بخش روداب نرماشیر واقع شده است. آثار شاخص این محوطه، قلعه جلال آباد در مرکز، چهاردَران و قلعه دختر در شمال شرق، زیارتگاه حاج خلیفه و گورستان در شرق محوطه هستند. [...]

قلعه شهید نرماشیر

قلعه شهید در روستایی به همین نام، در دهستان عزیزآباد از بخش مرکزی شهرستان نرماشیر واقع شده است. این قلعه توسط محمدقاسم خان، از خوانین کرمان در اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه ساخته شده و کارکردی اربابی ـ رعیتی داشته است. دو برج [...]

محوطه و قلعه جمالی

محوطه جمالی در شمال بهشت زهرای قلعه شهید، در دهستان عزیزآباد از بخش مرکزی نرماشیر قرار دارد. قلعه جمالی در حاشیه جنوبی رودخانه فصلی جمالی و بر بلندی هایی ساخته شده که بر اثر فرسایش آبی و بادی پدید آمده و 18 متر از [...]

برج عنایت آباد

برج عنایت آباد در روستایی به همین نام، در دهستان روداب شرقی از بخش روداب نرماشیر قرار دارد. این برج در میان باغات و زمین های کشاورزی شمال شرقی روستای عنایت آباد واقع شده است. ارتفاع برج عنایت، شش متر می باشد که قطر [...]

کاروانسرای چهل تخم

کاروانسرای چهل تخم در روستایی به همین نام، در دهستان پشت رود از بخش مرکزی نرماشیر قرار دارد. این بنا در مسیر اصلی کرمان ـ بم ـ سیستان واقع شده است. نقشه این کاروانسرا از دو بنای مستطیلی تو در تو تشکیل شده که [...]

محوطه تاریخی پیر ماشا

محوطه پیرماشا در روستای فضل آباد نرماشیر واقع شده است. این محوطه بر روی تپه ای قرار دارد و وجه تسمیه آن به دلیل وجود زیارتگاهی موسوم به پیرماشا در 120 متری حاشیه غربی تپه است. اما از نظر تاریخی، میان این زیارتگاه و [...]

برج ضیاء

برج ضیاء در روستای ضیاء از دهستان عزیزآباد، در بخش مرکزی نرماشیر و در مسیر ارتباطی کرمان ـ بم ـ زاهدان واقع شده است. این برج روی پایه ای مدّور به قطر هشت متر و ارتفاع 20/1 متر بنا شده است اما در بالاترین [...]

محوطه و قلعه رفیع آباد

محوطه رفیع آباد در جنوب روستای رفیع آباد، در دهستان روداب شرقی شهرستان نرماشیر واقع شده است. این بنا از سده های میانی تا قاجار مورد استفاده بوده و در دوره های متأخر، وجود حیاط های عمومی و خصوصی و اتاق های اندرونی و [...]

شهر قدیم نرماشیر (محوطه چغوک آباد)

شهر قدیم نرماشیر در جنوب روستای شهید چمن (چغوک آباد)، در دهستان عزیزآباد از بخش مرکزی نرماشیر قرار دارد. این محوطه در حاشیه شمالی رودخانه فصلی کامرانیه و به فاصله دو کیلومتری از جنوب رودخانه فصلی جمالی قرار گرفته است. این شهر در دوره [...]