گورستان خواجه عسکر

گورستان خواجه عسکر

روستای خواجه عسکر در پنج کیلومتری غرب شهر بم و در فاصله سیصد متری جنوب جاده ارتباطی کرمان ـ بم قرار گرفته است. در این روستا منطقه گورستانی وجود دارد که احتمالاً قدمت آن متعلق به هزاره چهارم ق.م می باشد. تدفین در گورستان [...]