کوشک رحیم آباد

کوشک رحیم آباد، کوشک مرکزی چهارباغ تاریخی بوده که در سده سوم هجری و احتمالاً در زمان صفاریان ساخته شده است. هر یک از اضلاع کوشک، 34 متر درازا دارد و شاید بتوان آن را یکی از بناهای تشریفاتی از سده های نخستین ورود [...]