کلند هندوسوز

یکی دیگر از بقایای آثار تاریخی و فرهنگی بم، کلند هندوسوز است که در  جنوب شرقی بم واقع و به طور کامل از خشت و در دو طبقه ساخته شده است. تاریخ ساخت این بنا به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی باز [...]