محوطه باستانی گسل

این محوطه در یک کیلومتری شرق شهر بم و در حاشیه شهر بروات و بر روی گسل بم واقع شده است. در اطراف محوطه باستانی گسل، چندین رشته قنات کشیده شده است و به نظر می رسد که از قدیمی ترین قنات های منطقه [...]