قلعه دختر (کوهک)

در یک کیلومتری شمال ارگ، در حریم جاده پشت رود، «قلعه دختر» با قدمتی بسیار، جلوه گری می نماید. این قلعه از ابنیه و آثار تاریخی می باشد که بر روی صخره ها بنا گردیده و ارتباطی با ارگ نیز داشته است.