سد باستانی نساء

این سد را می توان جزء سدهای مخزنی طبقه بندی کرد که در 48 کیلومتری جنوب شرقی بم واقع شده است. جریان های فصلی در دره های کم عمق رشته کوه بارز و جریان دائمی رودخانه نساء، از مهم ترین منابع تأمین آب این [...]