ارگ بم

عمارت حاکم

از راهرویی تقریباً تاریک و باریک که به طرف بالا ادامه پیدا می کند، در سمت راست آن، عمارت حاکم قرار دارد، عمارتی که از دو ایوان تابستانی و زمستانی و محوطه تشکیل شده است. بر ستون شمالی آن، نقش گلدانی گچ بری شده [...]

ساباط یهودیان

انتهای شمالی گذر اصلی به طرف حاکم نشین، سرپوشیده و به ساباط یهودی ها معروف است. سمت غربی چهارسوق آن، عمارتی زیبا قرار دارد که هم اکنون مرمت شده و دارای طبقات تحتانی و فوقانی است. در قسمت جنوبی آن، بادگیرهای منظم و بالکن [...]

کاروانسرای شهر

عمارت ملک التجار راهرویی به کاروانسرایی دارد که دارای ساختمان های جالب و میدانی وسیع است. وسط آن سکویی است که بار و بنه بر روی آن گذاشته می شده تا در معرض فروش قرار گیرند.

میدان (تکیه)

سمت راست بازار، فضای نسبتاً وسیعی است که میدان «تکیه» نام دارد. از میدان در دوره صفویه که اوج رونق تشیّع بوده به عنوان حسینیه (تکیه) استفاده می شده است. مردم بم تا 50 سال پیش، مراسم عزاداری دهه عاشورا را در این مکان [...]

اصطبل حکومتی

از سمت چپ دروازه حکومتی، بعد از عبور از سنگفرش، اصطبل حکومتی قرار دارد. بنای اصطبل به استثنای عمارت میر آخور، تقریباً سه متر پایین تر از مسیر اصلی است و دو برج «هشدار باش- بیدار باش» در قسمت جنوب آن قرار دارند. مکان [...]

زندان ارگ

در طبقات تحتانی یکی از برج های قلعه حکومتی، زندان واقع شده است. راهرو زندان بیست متر طول و در انتها  1/5 متر عمق دارد. اغلب زندانیان به علت تاریکی و نداشتن هوای کافی طولی نمی کشید که جان خود را از دست می [...]