ارگ بم

خانه های ارگ

تقریباً بیشتر خانه های عمومی ارگ، متصل به هم ساخته شده و به یکدیگر راه دارند و در بعضی از خانه ها، حمام اختصاصی نیز به چشم می خورد. در میان خانه های عمومی، تفاوت ها و تضادهایی از نظر وسعت و استقامت بنا [...]

عمارت میرنظام (فرمانده ارتش)

سمت شرقی سربازخانه، دالانی است که در دو طرفش سکوهایی جهت نشستن و در انتهای سمت راست آن، عمارت میرنظام قرار دارد. پس از عبور از راهرویی باریک، وارد کریاسی (هشتی) شده و پس از آن به عمارت می رسیم. عمارتی که می توان [...]

ساباط یهودیان

انتهای شمالی گذر اصلی به طرف حاکم نشین، سرپوشیده و به ساباط یهودی ها معروف است. سمت غربی چهارسوق آن، عمارتی زیبا قرار دارد که هم اکنون مرمت شده و دارای طبقات تحتانی و فوقانی است. در قسمت جنوبی آن، بادگیرهای منظم و بالکن [...]

خانقاه یا مدرسه ارگ

این بنا در در غرب حصار اصطبل حکومتی و از جمله بناهایی است که در بخش عامه نشین واقع گردیده است. قدمت بنا بیش از ساختمان اصطبل و متعلق به دوره تیموری می باشد. در دو سمت غربی و شرقی آن، تعدادی حجره و [...]

قورخانه (سرباز خانه)

سربازخانه ارگ، جایی است که تا سال 1309 ه.ش، از آن به عنوان پاسگاه ژاندارمری شهر استفاده و از سال 1337 ه.ش، از این قسمت، به وسیله اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) حفاظت می شده است. اما هنگامی که رضا شاه در زمان حکومتش [...]

برج دیده بانی

برج دیده بانی، محکم و استوار بر جای ایستاده تا دیده بانانش بدانند از کدام طرف شبیخون یا حمله ای به ارگ می شده و سربازان را که در اطراف حصار با نظم و ترتیبی خاص، در فاصله 30 الی 40 متری گوش به [...]

کاروانسرای شهر

عمارت ملک التجار راهرویی به کاروانسرایی دارد که دارای ساختمان های جالب و میدانی وسیع است. وسط آن سکویی است که بار و بنه بر روی آن گذاشته می شده تا در معرض فروش قرار گیرند.

آسیاب بادی ارگ

در سمت چپ سربازخانه پس از عبور از دالانی، برج و باروی غربی سربازخانه وجود دارد که حاکی از استحکامات نظامی برای دام انداختن دشمنی بوده که قصد تسخیر سربازخانه و حاکم نشین را داشته است. در سمت راست این محوطه، مقابل پله های [...]

عمارت حاکم

از راهرویی تقریباً تاریک و باریک که به طرف بالا ادامه پیدا می کند، در سمت راست آن، عمارت حاکم قرار دارد، عمارتی که از دو ایوان تابستانی و زمستانی و محوطه تشکیل شده است. بر ستون شمالی آن، نقش گلدانی گچ بری شده [...]

حصار شهر بم (شهر بست)

بقایای حصار شهر بم (شهر بست) از طرف شمال و شرق ارگ پیداست. در محدوده آن، زمین بند کشاورزی، موسوم به «نهر شهر»، محل کشت و زرع بوده که به وسیله قنات «نهر شهر» آبیاری می شده است. این همان قناتی است که آب [...]