کُناری محله

کُناری محله

ارگ بم دارای هفت محله مشهور بوده و هر محله با توجه به کار و پیشه مردمان آن، نامگذاری شده است مانند محله خیاطان، رنگرزان، کلاه مالان و … . وجه تسمیه این محله، بواسطه وجود درخت کُنار (سدر) بوده که تا چندین سال پیش [...]