میدان (تکیه)

میدان (تکیه)

سمت راست بازار، فضای نسبتاً وسیعی است که میدان «تکیه» نام دارد. از میدان در دوره صفویه که اوج رونق تشیّع بوده به عنوان حسینیه (تکیه) استفاده می شده است. مردم بم تا 50 سال پیش، مراسم عزاداری دهه عاشورا را در این مکان [...]