مسجد جامع

مسجد جامع

مسجد جامع، پس از مسجد حضرت رسول (ص)، از نظر تاریخی دومین مسجد در بم می باشد. سقف ایوان غربی آن به مرور زمان ریخته و بنا به گفته پروفسور پوپ، متعلق به دوره صفاریان می باشد. این مسجد به احتمال زیاد دارای ایوانی [...]