دروازه حکومتی

دروازه حکومتی

در شمال بخش مسکونی، روبروی ساباط، دروازه حکومتی واقع گردیده که برج و بارویش نمایانگر استحکامات آن است. درب ورودی دروازه حکومتی، تقریباً جدید است زیرا در سال 1354 ه.ش در رابطه با ساخت فیلم «صحرای تاتارها» نصب گردیده است. ناگفته نماند که هیچ [...]