دروازه اصلی

دروازه اصلی ارگ

این دروازه، قدیمی ترین دروازه ارگ می باشد که در آن سکوها و اتاق های تاریکی است که در نهایت به عمارت میرنظام منتهی می شوند. در اینجا راهی صعب العبور وجود دارد که با یک شیب و فراز به دروازه «کُت کرم» می [...]