خانه سیستانی ها

خانه سیستانی ها

خانه سیستانی ها یکی از خانه های اعیانی است که در نزدیکی بازار سرپوشیده واقع شده است. قدمت این بنا با توجه به سبک معماری آن، به دوره زندیه تا قاجاریه باز می گردد. خانه سیستانی از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده [...]