ارگ بم

کاروانسرای شهر

عمارت ملک التجار راهرویی به کاروانسرایی دارد که دارای ساختمان های جالب و میدانی وسیع است. وسط آن سکویی است که بار و بنه بر روی آن گذاشته می شده تا در معرض فروش قرار گیرند.

عمارت چهارفصل

عمارت چهارفصل طوری ساخته شده که در چهارفصل سال مورد استفاده بوده و بر روی سه طبقه نهاده شده است. طبقه زیرین آن نامحسوس است که در سال های اخیر تا حدودی حفاری شده و دو طبقه دیگر آن محسوس و قابل دیدن است. [...]

حصار شهر بم (شهر بست)

بقایای حصار شهر بم (شهر بست) از طرف شمال و شرق ارگ پیداست. در محدوده آن، زمین بند کشاورزی، موسوم به «نهر شهر»، محل کشت و زرع بوده که به وسیله قنات «نهر شهر» آبیاری می شده است. این همان قناتی است که آب [...]

خانه های ارگ

تقریباً بیشتر خانه های عمومی ارگ، متصل به هم ساخته شده و به یکدیگر راه دارند و در بعضی از خانه ها، حمام اختصاصی نیز به چشم می خورد. در میان خانه های عمومی، تفاوت ها و تضادهایی از نظر وسعت و استقامت بنا [...]

دروازه حکومتی

در شمال بخش مسکونی، روبروی ساباط، دروازه حکومتی واقع گردیده که برج و بارویش نمایانگر استحکامات آن است. درب ورودی دروازه حکومتی، تقریباً جدید است زیرا در سال 1354 ه.ش در رابطه با ساخت فیلم «صحرای تاتارها» نصب گردیده است. ناگفته نماند که هیچ [...]

مسجد جامع

مسجد جامع، پس از مسجد حضرت رسول (ص)، از نظر تاریخی دومین مسجد در بم می باشد. سقف ایوان غربی آن به مرور زمان ریخته و بنا به گفته پروفسور پوپ، متعلق به دوره صفاریان می باشد. این مسجد به احتمال زیاد دارای ایوانی [...]

دروازه اصلی ارگ

این دروازه، قدیمی ترین دروازه ارگ می باشد که در آن سکوها و اتاق های تاریکی است که در نهایت به عمارت میرنظام منتهی می شوند. در اینجا راهی صعب العبور وجود دارد که با یک شیب و فراز به دروازه «کُت کرم» می [...]

قورخانه (سرباز خانه)

سربازخانه ارگ، جایی است که تا سال 1309 ه.ش، از آن به عنوان پاسگاه ژاندارمری شهر استفاده و از سال 1337 ه.ش، از این قسمت، به وسیله اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) حفاظت می شده است. اما هنگامی که رضا شاه در زمان حکومتش [...]

برج دیده بانی

برج دیده بانی، محکم و استوار بر جای ایستاده تا دیده بانانش بدانند از کدام طرف شبیخون یا حمله ای به ارگ می شده و سربازان را که در اطراف حصار با نظم و ترتیبی خاص، در فاصله 30 الی 40 متری گوش به [...]

سیستم آبرسانی ارگ

قنات نهر شهر، به وسیله شتر گلو از غرب وارد ارگ شده و پس از مشرب نمودن حمام عمومی، آب انبار مسجد، آب انبار عمومی و اصطبل، از شرق ارگ به جهت آبیاری خارج می شده است. در خانه ها و اماکن عمومی نیز [...]