اطلاعات سفر کرمان

آژانس های مسافرتی کرمان

جنوب شرق کرمان_ بلوار جمهوری اسلامی-مقابل بانک صادرات     034332229030کرمان بالان کرمان_ خیابان نامجو -نرسیده به سه راه بهمنیار      03432441192پارسه اوج کرمان_ بلوار صدوقی نبش کوچه شماره 7      03432446002پرنده سفید کرمان_ خیابان شهید رجایی نرسیده به چهارراه دانشجو    03432261061ستاره کارمانیا کرمان_ میدان بسیج     03432267658کرمان زمین کرمان_ خیابان فردوسی ،روبروی کانون هنر   [...]

راهنماهای گردشگری کرمان

راهنمای تور شخصی است که گروه یا افرادی از بازدیدکنندگان را خارج از خانه هایشان یا خارج از کشور در اطراف یادمان ها،سایت ها یا منطقه شهری راهنمایی می کند و با آنها به زبان خودشان و به صورت جذاب و مهیج محیط طبیعی [...]

پایانه مسافربری کرمان

پایانه مسافربری آدینه کرمان تلفن تماس:03432152672­­عدل(تعاونی 7) کرمان_پایانه مسافربری تلفن تماس:03432152828میهن نور(تعاونی 4) کرمان_پایانه مسافربری تلفن تماس:03432152697سیر وسفر کرمان_پایانه مسافربری تلفن تماس:03432152724همسفر کرمان_پایانه مسافربری تلفن تماس:03432152762