داروخانه های استان کرمان

دکتر دادالهی آدرس: ماهان، خیابان امام جنب شهرداری   03433776811 دکتر یگانه پور آدرس: زرند، خیابان امام خمینی، جنب بازار    03433422620 دکتر یزدانی آدرس: سیرجان، خیابان شریعتی، نبش چهارراه فرهنگ   03442254855 آریا آدرس: سیرجان، بلوار دکتر صادقی، چهارراه موحدی، پلاک 209 /     03442257324 دکتر زال پور آدرس: سیرجان، میدان هجرت، خیابان شیخ [...]

جاذبه های طبیعی شهداد

جاذبه های طبیعی شهداد

نام شهداد در گذشته «خبیص» بوده‌است. شهداد با جمعیت ۱۵۰۰۰ نفری، در ۷۰ کیلومتری شمال شرق کرمان، در حاشیه باختری لوت مرکزی قرار گرفته‌است و کویری‌ترین بخش استان کرمان به شمار می‌رود. در این منطقه در کنار کویر لوت، مناطق خوش آب و هوایی برای [...]

قلعه-شفیع-آباد-شهداد

بناهای تاریخی شهداد

شـهداد (خبیص) در 105 کیلومتـری شمال شـرق کرمـان، در حاشـیه غربـی کویـر لـوت مرکـزی و در ارتفـاع 430 متـری از سـطح دریـا واقـع شـده اسـت. ایـن بخـش، کویری تریـن قســمت اســتان کرمــان محســوب می شــود. در مـورد وجـه تسـمیه خبیـص آمـده، حلوایـی اسـت کـه [...]

ارگ راین

ارگ راین

راین، شهری تاریخی در جنوب شرقی کرمان و در دامنه هزار، مرتفع‌ترین قله جنوب ایران است. این شهر از خوش آب و هواترین نقاط جنوبی کشور و بندرگاهی مناسب در مسیر غرب به شرق بوده است. شهری ارتباطی که محل داد و ستد کالا و از [...]

جاذبه های طبیعی راین

راین منطقه ای با قدمت و تمدن کهن، در زمان ساسانیان به واسطه قرار گرفتن در بزرگراه غرب به شرق، موقعیتی مناسب داشته و یکی از مراکز داد و ستد کالا و همچنین بافت پارچه های ارزشمندی بوده است که در خراسان و مصر [...]

کوه ها و آتشفشان های منطقه راین

چهارمین قله بلند ایران و مرتفع ترین قله جنوب کشور، در منطقه راین جا گرفته است که به رشته کوه هزار معروف است و از آبان ماه هر سال تا تیرماه سال بعد، قله آن سفید پوش است. رشته کوه هزار، با ارتفاع 4501 [...]